top of page

Värdet av integritet

- sex essäer om att riskera något

Torbjörn Elensky, Pella Kågerman, Bosse Lindquist, Daniel Pedersen, Kuba Rose, Marcia Sá Cavalcante Schuback

96 sidor

120 x 180 mm

Färg/Svartvit

ISBN: 978-91-519-8929-7

Formgivning: Johanna Lundberg

Tryck: Livonia Print

Releasedatum: 26 april 2024

Boken kan köpas i traditionell bokhandel, på Bokus, Adlibris.

Vi samarbetar med Eva Svedberg Bokkonsult och Förlagssystem för försäljning till bokhandlare. 

Hur kompromissar man med sin integritet i ett samhälle som präglas av konformism? När är anpassningen nödvändig för att leva i ett samhälle tillsammans med andra? Och vilka värden är man redo att ge upp för att passa in i gruppen? Det är frågor som diskuteras i bokens sex texter. 

Författaren och kritikern Torbjörn Elensky skriver om hur konformismen kan döda samhällsdebatten samtidigt som den är nödvändig för att hålla ihop ett fungerande samhälle. Regissören Pella Kågerman reflekterar kring hur hon ständigt behöver kompromissa i sin roll som filmregissör och brottas med tankar kring hur hon borde agera eller skulle ha agerat i en annan tid. Dokumentärfilmaren Bosse Lindquist skriver om mediernas hantering av Estoniakatastrofen och hur rederiets egen utredning fick fäste i ett narrativ som fortfarande genomsyrar rapporteringen kring olyckan. Författaren och förläggaren Daniel Pedersen skriver en hisnande essä i dialog med en vän som flytt från kriget i forna Jugoslavien. Filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback berättar om hur synen på mod har förändrats genom historien och kopplingarna till vår tid med exempel från filosofin, litteraturen och teatern. 

I ett inledande förord presenterar Kuba Rose historien om sina erfarenheter av den bristande patientsäkerheten på Södersjukhusets akutmottagning som födde idén till boken.

/ / / / / 

Bernur 240504

bottom of page